ChatBox

Thứ Tư, ngày 06 tháng 4 năm 2011

Cài đặt Microsoft Security Essentials vượt WGA


Microsoft Security Essentials là antivirus miễn phí được phát triển và cung cấp bởi Microsoft miễn phí cho Windows XP, Vista và 7 người sử dụng. Nó đã được phát hiện rất tốt chống lại virus. Tuy nhiên để cài đặt Microsoft Security Essentials, người sử dụng phải qua kiểm tra xác nhận chính hãng đầu tiên. Nếu xác nhận chính hãng qua, tiến trình cài đặt tiếp tục nhưng nếu không thành công, người sử dụng không thể tiến hành cài đặt hiển thị thông báo


This copy of Windows did not pass genuine validation. You might be a victim of software counterfeiting
"Bản sao Windows này không qua được xác nhận chính hãng. Bạn có thể là một nạn nhân của phần mềm giả "
và sẽ được hoặc là yêu cầu đóng trình cài đặt hoặc yêu cầu có được một Windows chính hãng.Để tiếp tục cài đặt được Microsoft Security Essentials thì yêu cầu bạn cần Crack Windows hoặc mua bản quyền Windows.
Nhưng đôi khi việc đó với bạn là phức tạp và "Ko có tiền"

Trước tiên, để cài đặt
Microsoft Security Essentials thì trước tiên bạn cần có bản cài đặt của nó đã
Các bạn có thể tham khảo và Download tại đây


Sau khi download, các bạn cần phải giải nén nó ra bằng cách click chuột phải vào mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.exe. và chọn Extract to “mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.exe\” Các bạn có thể dùng 7-Zip, Winrar..
Ở đây mình dùng 7-Zip.

Tiếp theo các bạn cần download MSSE Genuine Check Bypass Loader

Sau khi download, các bạn giải nén ra đâu đó thì tùy, copy file loader.exe
vào thư mục mà các bạn mới giải nén mssefullinstall-x86fre-en-us-xp.exe

Tiếp đó các bạn chạy file Loader.exe và nhấn 1 phím bất kỳ, đợi tí xíu, chương trình sẽ tự gọi file cài đặt Microsoft Security Essentials
Các bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn của chương trình cài đặt, sẽ nhận được thông báo

“This copy of Windows passed genuine validation”.
"Bản sao này của Windows thông qua xác nhận chính hãng".

Bây giờ bạn có thể cập nhật và sử dụng Microsoft Security Essentials như bình thường. Tuy nhiên bạn sẽ nhận thấy rằng có một số các thông báo cảnh báo màu đỏ trong chương trình nói với bạn rằng Windows không qua được xác nhận chính hãng và bạn có thể chạy một kiểm tra xác nhận sau khi bạn nhận Windows chính hãng.
Thông báo này có thể gây bức xúc cho bạn [Tất nhiên]

Vậy làm sao để làm cho thông báo này biến mất trong mắt bạn ??? Làm tiếp vậy

Các bạn vào Start-Run hoặc nhấn phím Windows+R
Copy dòng này paste vào hộp thoại RUN và Enter (Nhớ là nhấn Enter thật mạnh, thật mạnh vào thì mới có kết quả, các bạn cũng có thể mang búa tạ để gõ Enter)


%WINDIR%\system32\drivers\etc

OK, các bạn sẽ thấy 1 file HOST. Mở nó bằng NOTEPAD hay gì gì đó edit được thì tùy, thêm vào dưới cùng 3 dòng sau

127.0.1.1 spynettest.microsoft.com
127.0.1.1 spynet2.microsoft.com
127.0.1.1 mpa.one.microsoft.com


Lặp lại bước mở hộp thoại RUN trên và gõ vào
(Nhớ enter thật mạnh đấy)

"%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\Data"

OK, các bạn sẽ thấy 1 file DATA.DAT
Các bạn nhấn Shift+DEL và OK !

Phương pháp trên chỉ hoạt động trên Windows XP. Tôi đã thử nó trên Windows 7 và đã nhận được thông báo lỗi
“Unable to change access to memory region!”

1 nhận xét: