ChatBox

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2012

Tải về Windows server 2008 full ISO Standard Edition & Enterprise chỉ một lick duy nhất!


Windows server 2008 full ISO Standard Edition & Enterprise

Highslide JS

Windows Server 2008 v6.0 Build 6001 Standard  || phù hợp với doanh nghiệp nhỏ hay cá nhân

32 bit
Tệp tin tải về


64 bit

 
Tệp tin tải về


Windows Server 2008 v6.0 Build 6001 Enterprise
|| phù hợp cho những máy chủ lớn


32 bit

Tệp tin tải về


64 bit

Tệp tin tải về


Windows Web Server 2008 v6.0 Build 6001
|| Dành cho web server


32 bit

Tệp tin tải về


64 bit

Tệp tin tải về


Windows Server 2008 Datacenter v6.0 Build 6001
|| Dành cho datacenter


32 bit

Tệp tin tải về


64 bit

Tệp tin tải về


Active k3y cho các phiên bản:


- Standard: 8YVM4-YQBDH-7WDQM-R27WR-WVCWG


- Enterprise: MRB7H-QJRHG-FXTBR-B2Q2M-8WMTJ


- Datacenter: 6QBHY-DXTPJ-T9W3P-DTJXX-4VQMB


- Full VHD Beta 3: GJVYY-XD7GV-X8YKQ-272HC-6DHXC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét